نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رییس دانشکده پیراپزشکی: با تغییر سیمای بیماریها، توجه به رشته های توانبخشی ضروری است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 183
گفتگو وب دا با مدیر گروه آسیب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 236
استفاده از شبیه ساز های داخلی در راستای تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 122
آغاز همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشگاه Macquarie استرالیا نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 144
طراحی سوالات سی وهشتمین آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 142
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های مونستر آلمان و علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 135
کسب مجوز تاسیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 149
بازبینی کوریکلوم دندان پزشکی عمومی کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 226
تهیه نقشه آمایشی سرزمین؛ مهم ترین فعالیت کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 276
برنامه‌های دانشکده‌ی پرستاری و مامایی در جهت توسعه‌ی همکاری‌های بین‌المللی است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 169

آخرین اخبار