نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیوستن دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتحادیه دانشگاه های جامع برترکشور(تفتاش) نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 113
آموزش بهداشت به زائران پیاده امام رضا(ع) توسط دانشکده بهداشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 153
معاون آمورشی: در صورت عدم کاهش ظرفیت پذیرش تا سال 1404 در اکثر رشته مقاطع نیروی مازاد خواهیم داشت نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 281
برگزاری نشست مجازی و سراسری دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 237
اعطای بورس تحقیقاتی دانشگاه مونستر آلمان به دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مکرم 316
توصیه رییس دانشگاه به دانشجویان؛ خود را برای خدمت به مردم و ارتقاء سلامت جامعه آماده کنید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مسیر دانشگاه های نسل سوم در حال حرکت است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 148
مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، زمینه‌ی تحقق سلامت اجتماعی را فراهم می‌کند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158
فعالیت دفتر مشاوره روانشناسی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط آقا زاده 166
روش های نوین تدریس در آموزش پزشکی با استفاده از بازی سازی نوشته شده توسط سید جواد نظری هاشمی 171