نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان ارائه گرنت مشترک Bridging در سال 2019 با همکاری ایران و سوئیس نوشته شده توسط توکلی 27
صدور مجوز و روند جذب دانشجویان خارجی تسهیل می شود نوشته شده توسط توکلی 29
فراخوان شرکت در رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 18
استفاده از گیاهان دارویی منبعی مناسب به منظور كاستن یا رفع محدودیت های موجود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 41
بخش ایمونولوژی آلرژی بیمارستان قائم (عج) به شبکه بین المللی آسم وآلرژی پیوست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 32
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نوشته شده توسط توکلی 102
اعتباربخشی بین المللی موجب معرفی و شناخته تر شدن دانشگاه می شود نوشته شده توسط توکلی 52
فراخوان شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 19
تولید سلولهای بنیادی شبه کبد و شبه پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 44
انتشار اخبار حاصل از طرح های تحقیقاتی دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور (ترجمان دانش) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 36

آخرین اخبار