نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فراخوان شرکت در طرح پایش سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 20
دفتر پژوهش های اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می شود نوشته شده توسط توکلی 17
ارتقا دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه بندی لایدن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 13
طراحی و تولید نخستین سواپ نمونه گیری از ته حلق برای افراد مشکوک به کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 37
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه نخست کشور را در حوزه موضوعی Public Health در رتبه بندی شانگهای کسب کرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 26
ضریب تاثیر مجله علوم پایه پزشکی ایران برابر با 2.146 اعلام شد نوشته شده توسط توکلی 23
فراخوان نام نویسی در دوره کشف شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 30
فراخوان شرکت در طرح پژوهشی بررسی نگرش شهروندان نسبت به کرونا نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 31
ارتقاء مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایگاه اسکوپوس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
پارک علم و فناوری سلامت در تمامی کلان مناطق کشور تاسیس می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 40