نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام پژوهش های كاربردی در زمینه گیاهان دارویی با هدف تولید محصولات دارویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 11
همکاری تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشگاه علوم کاربردی زوریخ سوئیس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 24
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عضویت کمیته جهانی Education& Training در آمد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
موافقت وزارت بهداشت با ایجاد پژوهشکده علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 40
انتشار شماره پاییز مجله Nanomedicine نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 17
تمدید مهلت شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 24
تدوین 950 مقاله و اجرای بیش از 690 طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 35
فراخوان پذیرش دانشجوی پسا دکترا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
فراخوان شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
برگزاری جشنواره ایده های برتر کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط ضابطیان 47

آخرین اخبار