نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
جذب هیات علمی پژوهشی ضریب K دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 48
تمرکز گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر تشخیص زودهنگام بیماری های ژنتیکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 19
فراخوان شرکت در رویداد بزرگ ایده پروری و کارآفرینی پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 21
رشد 80 درصدی تالیف فصلی از کتاب های بین المللی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 30
کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط توکلی 53
تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 36
بومی سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 58
ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 37
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت اوزان نوشته شده توسط توکلی 82
فراخوان شرکت در دوره آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 71

آخرین اخبار