کسب رتبه دوم کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج)

  • PDF

به اشتراک گذاری تجربیات دانشگاه ها؛ راهکار برون رفت از مشکلات امروزبر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج) رتبه دوم کشور را در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک قرار گرفت.

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه  علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: واحد های توسعه تحقیقات بالینی واحد های درون بیمارستانی هستند که با ارائه خدماتی پژوهشی و کمک به فعالیت های اجرایی پژوهش، با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضاء هیأت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل می شوند و اعضای هیأت علمی بیمارستان ها را در امور پژوهشی یاری می رسانند.

دکتر سعید اسلامی خاطر نشان کرد : ارزشیابی فعالیت های واحدهای توسعه تحقیقات بالینی هر ساله براساس شاخص های ارزیابی در حوزه های ظرفیت سازی و برون داده های پژوهشی بر اساس تیپ دانشگاه  صورت می گیرد و رتبه بندی اخیر که براساس بروندادهای سال ۱۳۹۶ این مراکز می باشد، به تازگی منتشر گردیده است.

 وی اظهار امیدواری نمود : اعلام این رتبه بندی ها و نتایج بتواند در جهت بهبود وضعیت موجود و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد و همچنین موجب تشویق و حمایت از واحد های توسعه تحقیقات بالینی حائز رتبه برتر گردد.

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.