قرار گرفتن هشتمین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست دانشمندان يک درصد پراستناد برتر ESI

هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست یک درصد پراستناد سال ۲۰۱۹هشتمین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست دانشمندان يک درصد پراستناد برتر ESI بر اساس نتايج  ماه سپتامبر 2019 قرار گرفت.

مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: براساس جديد ترين گزارش از پايگاه شاخص هاي بنيادين علم ESI دکتر محمد جواد نجف زاده دانشیار انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکي مشهد در فهرست يک درصد پراستناد سال 2019 قرار گرفت .

دکتر رنگرزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نام هفت نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه در اين فهرست معتبر بين المللي حضور داشتند که اکنون با اضافه شدن دکتر نجف زاده تعداد به هشت نفر ارتقاء یافت .

دکتر رنگرزی گفت : نتايج نظام رتبه‌بندی دوره اخير ESI براساس ميزان استناد به مقاله هاي منتشرشده در مجلات منتخب بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در فاصله ده‌ ساله و شش ماهه، از اول ژانويه ۲۰۰۹ تاکنون محاسبه شده است.

مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی پزشکی خاطر نشان کرد : دکتر حسین حسين زاده استاد دانشکده داروسازی، دکتر محمد رمضانی استاد دانشکده داروسازی، دکتر خلیل آبنوس استاد دانشکده داروسازی، دکتر مهرداد ایرانشاهی استاد دانشکده داروسازی، دکتر محمود رضا جعفری استاد دانشکده داروسازی و دکتر محمد حسین بسکابادی استاد دانشکده پزشکی و دکتر امیر حسین صاحبکار استادیار دانشکده داروسازی از اعضای علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که پیش از این در ردیف اعضای هیات علمی یک درصد پراستناد سال ۲۰۱۹ براساس نظام ESI قرار گرفته بودند.