برگزاری انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.  

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در گفتگو با وب دا اظهار کرد: کمیته تحقیقات دانشجویی از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه می باشد و در راستای نظم و ساماندهی به  فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق راهنمایی و فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و ارائه آموزش های لازم برای دانشجویان جهت اجرای طرح های پژوهشی تشکیل شده است .

دکتر سجاد سحاب نگاه گفت: شورای مرکزی کمیته تحقیقات،  شورایی منتخب از دانشجویان دانشگاه  است که مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری در چارچوب سیاست های وزارت بهداشت و دانشگاه  می باشد و اعضای آن توسط دانشجویان به مدت یکسال انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای شورای مرکزی بر اساس تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشکده تعیین می شوند خاطر نشان کرد: داشتن حداقل یک سال عضویت فعال در زمینه های پژوهشی و آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی ، حسن سابقه آموزشی و اخلاقی از جمله شرایط عضویت در شورا به شمار می رود.

نمايشگاه و مسابقه‌ي آستيگما، برنامه‌ي جنبي کنگره بين‌المللي التهاب در سيستم عصبي