مهمترین اصل در بین المللی سازی دانشگاه ها ارتقای کیفیت علمی و آموزشی است

دفتر امور كنسولي دانشجويان خارجي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  افتتاح شدپنجمین  نشست شورای بین الملل کلان منطقه نه کشور با همکاری مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

به گزارش وب دا، این نشست با حضور دکتر محمد امیرخانی معاون و قائم مقام مدیر  بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر نائلی رئیس اداره همکاریهای اقتصادی امور بین الملل ، مسئولین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه نه  برگزار شد.

مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح نمود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور به ده کلان منطقه تقسیم شدند که دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مشهد، اسفراین،  تربت جام،تربت حیدریه، خراسان جنوبی، خراسان شمالی ، سبزوار، گناباد و نیشابور منطقه نه کشور را تشکیل می دهند.

دکتر سیامک زارعی قنوانی ضمن بیان اهداف جلسه و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده با اشاره به اینکه مهمترین اصل در بین المللی سازی ارتقای کیفیت علمی و آموزشی است که باید در اولویت قرار گیرد،اظهار کرد: در این نشست در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه های آتی جهت بین المللی سازی دانشگاه های کلان منطقه نه و  مباحث مختلف حوزه سلامت بحث و تبادل نظر شد.

شایان ذکراست؛ در این نشست مدیران بین الملل دانشگاههای کلان منطقه ٩ به ارائه گزارش عملکرد و بحث و تبادل نظر پرداختند .