نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشد 80 درصدی تالیف فصلی از کتاب های بین المللی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط توکلی 78
تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 59
بومی سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 81
ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 61
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت اوزان نوشته شده توسط توکلی 115
فراخوان شرکت در دوره آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 114
تعیین سیاست های کلی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 75
تقویت پژوهش های کاربردی و منجر به تولید محصول از مهمترین اهداف دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 74
مشهد قطب تحقیقاتی بیماری سل در کشور محسوب می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 85