نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نخستین مدرسه بین المللی صرع و اختلالات تشنجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد نوشته شده توسط توکلی 67
انتصاب مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 177
پایان مهر ماه؛ آخرین مهلت نام نویسی در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 62
حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از خیرین و سرمایه گذاران در حوزه تحقیقات و فناوری نوشته شده توسط توکلی 54
اختلال عملکرد اندوتلیال و سفتی عروق شریانی در طرح پایش سلامت کارکنان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 100
گفتگو وب دا با هفتمین دانشمند یک درصد برتر جهان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
نقش موثر شرکت های دانش بنیان در خودکفایی و توسعه کشور نوشته شده توسط توکلی 64
اقدامات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دولت تدبیر و امید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 65
هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست یک درصد پراستناد سال ۲۰۱۹ نوشته شده توسط توکلی 92
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در برنامه‌ی کوهورت در سطح کشور، پیشرو است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72

آخرین اخبار