نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه پژوهش نوشته شده توسط توکلی 132
دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده نوشته شده توسط توکلی 120
بازدید رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از برنامه پزشک پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 133
دریافت مجوز دانش بنیان توسط 20 شرکت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
جذب هیات علمی پژوهشی ضریب K دردانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط توکلی 157
تمرکز گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر تشخیص زودهنگام بیماری های ژنتیکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
فراخوان شرکت در رویداد بزرگ ایده پروری و کارآفرینی پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 236
رشد 80 درصدی تالیف فصلی از کتاب های بین المللی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 103
کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی نوشته شده توسط توکلی 155
تمرکز بر روی اصلاح ژنتیکی بیماری دوشن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 112