نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افزایش پهنای باند اینترنت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط جعفریان 35
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:نگرش مدیران دانشجویی، علاوه بر خدمت رسانی باید ضابطه مند باشد نوشته شده توسط جعفریان 26
نام نویسی در در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه از 20 مهر ماه آغاز می شود نوشته شده توسط جعفریان 1478
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دست یابی به اهداف نیازمند همکاری والدین دانشجویان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 47
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قدر هم‌جواری امام رضا(ع) و فرصت کسب فضائل معنوی را بدانند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 74
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از روند نام نویسی دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 165
پذیرش یک هزار و 100 دانشجوی جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای استقبال و نام نویسی از دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 246
آماده سازی خوابگاه های دانشجویی برای میزبانی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای استقبال از دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 180

آخرین اخبار