ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: درترم تابستانی  به دانشجویان دانشگاههاي منطقه 9 کشور خدمات رفاهی ارائه می گردد.

به گزارش وب دا، صالح مقدم اظهار داشت: در طول ترم تابستانی 96 ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه 9 کشوری است که جهت انجام کارآموزی در بخشهای تخصصی در مشهد بسر می برند.

وی افزود: مدیریت دانشجویی دانشگاه، خدمات خوابگاهی ، تغذیه ای و حمل و نقل این دانشجویان را تامین نموده است .

گفتنی است در خلال ترم تابستانی ، بيش از يکصدو پنجاه دانشجو از دانشکده های کاشمر، قوچان ، درگز ، تربت حیدریه ،نیشابور،سبزوار ، اسفريان و گناباد و همچنين اصفهان، از تاريخ 23 تيرماه لغايت 20 شهريور ماه  از خدمات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده می نمایند.