اعلام زمان نام نویسی دانشجویان جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نام نویسی دانشجویان جدید به صورت متمرکز انجام می شود/ تشکیل ستاد استقبال از دانشجویاننام نویسی از دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری97-98، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از چهارم الی نهم مهر ماه به صورت متمرکز انجام می شود.

مسئول ستاد استقبال از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده نام نویسی دانشجویان به صورت متمرکز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه(چهارم و پنجم مهر ماه) ویژه دانشجویان پسر و در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه (۷،۸و ۹ مهرماه) ویژه دانشجویان دختر انجام می شود.

امیر رضا صالح مقدم خاطر نشان کرد: برای استقبال از دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ و ۹۸ همچون چهار سال گذشته ستاد استقبال و نام نویسی متمرکز از دانشجویان ورودی جدید تشکیل شده است.

وی افزود: امسال تمامی مراحل نام نویسی دانشجویان جدید، شامل ثبت نام آموزشی و صدور کارت دانشجویی دائم، ثبت نام در بخش های رفاهی شامل صدور کارت تغذیه و تعیین اتاق خوابگاه دانشجویی و تکمیل پرونده وام های تحصیلی و انجام معاینات پزشکی و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بصورت همزمان انجام می شود.

مسئول ستاد استقبال از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  خاطر نشان کرد: امسال حدود ۸۳۹دانشجو دراین دانشگاه پذیرفته شده اند که ۳۳۵ نفرپسر و ۵۰۳ نفر دختر  هستند.

وی خاطر نشان کرد: ۵۲۰ نفر از پذیرفته شدگان در نیمسال اول و ۳۱۹ نفر در نیمسال دوم مشغول به تحصیل خواهند شد.