اسکان دانشجویان اقماری استان در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان

  • PDF

خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آماده اسکان دانشجویان استمدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: دانشجویان شرکت کننده در ترم تابستانه و دانشجویان اقماری دانشگاه های علوم پزشکی استان در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اسکان داده می شود.

دکتر امیررضا صالح مقدم در گفتگو با وب دا با بیان اینکه شرایط اسکان برای دانشجویانی که واحد درسی در تابستان و کارورزی پزشکی دارند فراهم شده است اظهار کرد: در تابستان 98 حدود 800 نفر دانشجو در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اسکان دارند که خدمات اسکان نیز برای آنها فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده، در فصل تابستان، دانشجویان دانشکده های اقماری علوم پزشکی مانند کاشمر، قوچان، درگز، تربت حیدریه و جام، گناباد و 40 دانشکده سطح استان از خدمات اسکان، تغذیه و حمل و نقل دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده می کنند.

وی با اشاره به برگزاری طرح آموزشی معرفت که در مشهد برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به برگزاری این طرح در مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دانشجویان و مدرسین که در این اردو هستند میزبانی می کند.

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.