برگزاری نخستین همایش انتخاب رشته و معرفی رشته های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نخستین همایش انتخاب رشته و معرفی رشته های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور بیش از 100 نفر از داوطلبان کنکو سراسری و خانواده آنها در محل تالار دانشجو برگزار شد.

به گزارش وب دا، این همایش به میزبانی دانشکده پزشکی و کمیته آموزش پزشکی انجمن علمی دانشجویان پزشکی مشهد و با همکاری انجمن علمی داروسازی، انجمن علمی بینایی سنجی، کمیته تحقیقات دانشجویی دندانپزشکی و آکادمی مشاوره ای مد راد برگزار شد.

شرکت کنندگان این همایش، دانش آموزان منتخب مدارس سمپاد و رتبه های برتر کنکور سراسری بودند که در این می توان  به حضور رتبه 6 کشوری کنکور سراسری و تعدادی از رتبه های 2 رقمی اشاره کرد.

درادامه دکتر بیتا عباسی، استادیار گروه رادیولوژی، دکتر صاحب علم و دکتر حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه به شرح دستاورد ها و موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جایگاه کشوری آن و امکانات و زیرساخت های آن پرداختند.

همچنین در پنل دانشجویی، به بررسی رشته های پیراپزشکی شامل فیزیوتراپی، اپتومتری ، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی پرداخته شد.

در این همایش با همکاری دانشجویان پزشکی و مشاورین تحصیلی کنکور به بررسی نکات فنی انتخاب رشته پرداخته شد و دانشجویان برجسته دندانپزشکی، با حضور در پنل دندانپزشکی به پاسخگویی به سوالات مجری و شرح تجربه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداختند.

سپس آقای دکتر صالح دادمهر،دندانپزشک و رزیدنت جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رتبه 2 آزمون دستیاری به ارائه توضیحاتی در مورد رشته دندانپزشکی و دلیل انتخاب مشهد ارائه نمود.

در پنل داروسازی که با حضور دانش آموختگان و دانشجویان این رشته برگزار گردید، به ارائه توضیحاتی در مورد این رشته پرداخته شد.