داشتن گواهی سلامت، شرط حضور دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ؛50 درصد ظرفیت خوابگاه ها آماده پذیرش دانشجویان غیر بومی استمدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشتن گواهی سلامت را شرط حضور دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه عنوان کرد.

دکتر علی صباغ گل در گفتگو با وب دا اظهار کرد:بر اساس برنامه ریزی حضور دانشجویان کارورزی پزشکی و داروسازی از 17 خرداد با داشتن گواهی سلامت و معرفی نامه از دانشکده مربوطه بلامانع است.

وی تصریح کرد: دانشجویان متقاضی می بایست نمونه فرم گواهی سلامت را با مراجعه به ( اینجا) دریافت و پس از تایید توسط پزشک مراکز جامع سلامت( بهداشتی _درمانی) شهرستان محل سکونت خود ، جهت اسکان در خوابگاه به همراه داشته باشند.

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه پذیرش در خوابگاه بدون ارائه گواهی سلامت با مهر و امضا امکان پذیر نخواهد بود افزود: مدت زمان استفاده از خوابگاه، تنها در دوره کارآموزی، کار عملی یا امتحانات دانشجویان است.

دانشجویان در صورت هر گونه ابهام می توانند با اداره خوابگاه ها به شماره ۰۵۱۳۸۸۲۸۲۹۹ تماس حاصل کنند.