بازگشایی خوابگاه ها برای دانشجویان کارآموز پزشکی و گروهی از دانشجویان پرستاری ، پیراپزشکی و بهداشت

بازگشایی خوابگاه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعویق افتاد/ زمان دقیق بازگشایی از سوی معاونت آموزشی اعلام می شودمدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بازگشایی خوابگاه ها برای دانشجویان کارآموز پزشکی و گروهی از دانشجویان پرستاری ، پیراپزشکی و بهداشت داد.

دکتر صباغ در گفتگو با وب دا اظهار کرد: بر این اساس حضور دانشجویان کارآموز پزشکی و گروهی از دانشجویان پرستاری ، پیراپزشکی و بهداشت از 31 خرداد ماه در خوابگاه های این دانشگاه بر اساس لیست اعلامی دانشکده و مشروط به داشتن گواهی سلامت بلامانع است.

وی تأکید کرد: دانشجویان نمونه فرم گواهی سلامت را با مراجعه به اینجا دریافت و پس از تایید توسط پزشک مراکز جامع سلامت( بهداشتی _درمانی) شهرستان محل سکونت خود ، جهت اسکان در خوابگاه همراه داشته باشند.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: بدیهی است پذیرش در خوابگاه بدون ارائه گواهی سلامت با مهر و امضا امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود:تخلیه خوابگاه ها پس از اتمام دوره کارآموزی، کار عملی یا امتحانات ضروری است.