نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افزایش پهنای باند اینترنت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط جعفریان 240
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:نگرش مدیران دانشجویی، علاوه بر خدمت رسانی باید ضابطه مند باشد نوشته شده توسط جعفریان 197
نام نویسی در در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه از 20 مهر ماه آغاز می شود نوشته شده توسط جعفریان 1819
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دست یابی به اهداف نیازمند همکاری والدین دانشجویان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 234
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قدر هم‌جواری امام رضا(ع) و فرصت کسب فضائل معنوی را بدانند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 258
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از روند نام نویسی دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 371
پذیرش یک هزار و 100 دانشجوی جدید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 270
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای استقبال و نام نویسی از دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 400
آماده سازی خوابگاه های دانشجویی برای میزبانی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 287
آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای استقبال از دانشجویان جدید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 269