نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
90 دانشجوي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد دانش آموخته شدند نوشته شده توسط واحد خبر(ارنوايي) 938
معرفی دانشجویان برتر علمی و پژوهشی شاهد وایثارگردانشگاه به وزارت بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر دانشجویی (عباس نژاد) 1058
افتخار آفريني دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي مشهد در مسابقات دوميداني المپياد کشوري نوشته شده توسط واحد خبر(ارنوايي) 791
برگزاري دوره مهارت‌هاي عفاف‌گرايي در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(ارنوايي) 873
طراحي نرم افزار آموزش به مددجو در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(ارنوايي) 1232
برگزاري مراسم جشن ميلاد در مسجد حضرت زهرا (س) علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (لطيف نژاد) 931
راه اندازي سامانه پرسش و پاسخ پرسمان در دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبر وب دا ) 1158
فعاليت دو کلينيک ويژه زير نظر دانشکده طب سنتي علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (ساجدي نيا) 1078
برگزاری اولین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1486
آخرین فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی مشارکت دانشجو 1153