نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نام نویسی از دانشجویان جدید از 26 شهریور آغاز می شود نوشته شده توسط کریمی 921
هیچ دانشجویی در صف انتظار خوابگاه قرار نمی گیرد نوشته شده توسط 114 808
دانشجویان جدید در زمان نام نویسی زیر پوشش معاینات سلامت قرار می گیرند نوشته شده توسط کریمی 803
سرانه هر فرد در برنامه دانشجویی یک میلیون و 800 هزار تومان است نوشته شده توسط 114 834
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 932
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 636
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1310
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 1016
بیش از سه هزار پرس غذا در وعده افطار دانشجویان توزیع می شود نوشته شده توسط 114 1083
حضور خیران سلامت برای ساخت خوابگاه دانشجویی در دانشگاه نوشته شده توسط 114 1194