نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
سه خوابگاه دانشجویی در آینده نزدیک به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزوده می شود نوشته شده توسط 114 1606
لزوم مشارکت خیران در توسعه کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 868
گزارشی از تلاش های صورت گرفته و در دست اقدام مدیریت دانشجویی دانشگاه نوشته شده توسط 114 1035
ساخت خوابگاه دانشجویی 500 نفری در سال 96 دنبال می شود نوشته شده توسط 114 970
دیدار صميمانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان نوشته شده توسط 114 1522
دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 796
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خوابگاه های دانشجویی(فیلم) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1475
نام نویسی دانشجویان در جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1056
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 820
فراخوان نام نویسی در جشنواره دانشجوی نمونه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1217