نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برخورد قانونی و قاطع با تخلفات غذایی از اولویت های ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه نوشته شده توسط مریم ربانی 47
ذخایر داروهای اساسی کشور دست کم برای نه ماه آینده، تأمین است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 39
تمام داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی آماده ارائه خدمت به زائران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 57
بازدید سرپرست معاونت غذا و دارو از شبکه بهداشت و درمان چناران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 108
با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم! نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 468
اصلاح الگوی تغذیه و استفاده ازسبدغذایی سالم به منظورحفظ و ارتقاء سلامت امری ضروریست نوشته شده توسط مریم ربانی 66
بررسی یک هزار و چهارصد پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 68
فرآیند ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر تنها از طریق سامانه رایورز انجام می شود نوشته شده توسط مریم ربانی 84
خرید متمرکز ملزومات پزشکی پرمصرف مراکز درمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مریم ربانی 61
سرپرست معاونت غذا و دارو خبر داد: مدیریت، ذخیره سازی و تامین داروهای استراتژیک در مناطق زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط مریم ربانی 59