اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

طرح بسيج سلامت نوروزي و تشديد نظارت بر فرآيند توليد و توزيع محصولات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمد.

به گزارش وب دا، مدير نظارت بر مواد غذايي آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: اين طرح از ابتداي اسفند ماه سال جاري آغاز شده و تا نيمه فروردين سال آينده ادامه خواهد داشت.

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده خاطر نشان کرد : بر اساس این طرح و به منظور تامين سلامت مجاوران و زائران بارگاه منور حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) در روزهاي پاياني سال و تعطيلات نوروزي کارشناسان نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بر فعالیت واحدهاي توليدي مواد غذایی، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي نظارت بيشتري خواهند داشت.

وی در ادامه درخصوص اهداف اجراء طرح بسیج سلامت نوروزی افزود: در اين طرح،تيم هاي بازرسي در سه شيفت کاري در بازه های زماني تعيين شده از مراکز توليد و توزيع موادغذايي بازديد فني و بهداشتي به عمل آورده و اقدامات قانوني در خصوص واحدهاي متخلف و غيرمجاز انجام خواهد شد.

وی درخصوص بازرسی های مشترک معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاه خاطر نشان کرد : بازديدهاي مشترک کارشناسان حوزه های  نظارت بر موادغذايي، آشاميدني ، آرایشی معاونت غذا و دارو و کارشناسان بهداشت محيط از انبارهاي نگهداري مواد غذايي، آشاميدني نیز از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز و اقدامات قانوني لازم در خصوص محصولات غيرمجاز و نامنطبق با قوانین و استانداردهای موجود صورت خواهد پذیرفت .