تقدیر معاون وزیر بهداشت از معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو از معاون غذا و دارو و مسئول روابط عمومی این معاونت تقدیر کرد.

 

 

به گزارش وب دا، دکتر رسول دیناروند، در دومین گردهمایی مسئولان روابط عمومی معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل رسمیت دادن به روابط عمومی، استفاده از پتانسیل های روابط عمومی، تشویق و ترغیب و ارتباط با رسانه ها تقدیر به عمل آورد.

همچنین در این مراسم از مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان یکی از برترین های حوزه روابط عمومی معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد.