تحویل داروهای مخدر بیماران سخت علاج از طریق داروخانه 22 بهمن دانشگاه

  • PDF

از ابتدای مهر ماه سال جاری،داروهای مخدر بیماران سخت علاج از طریق داروخانه 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل می گردد.

به گزارش وب دا، در راستای سهولت دسترسی بیماران سخت علاج دریافت کننده داروهای مخدر، تحویل داروهای مذکور از ابتدای مهر ماه سال جاری، توسط داروخانه 22 بهمن دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت می پذیرد.

دکتر محمد ابراهیم شوشتری، مدیر نظارت برامور دارو و مواد مخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طی سال های گذشته،فرآیند تحویل داروهای مخدر به بیماران سخت علاج با ارائه مستندات پزشکی توسط بیمار،صرفا از طریق معاونت غذاوداروی دانشگاه انجام می شد.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذاوداروی دانشگاه افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع؛ سهولت دسترسی حدود 175 بیمار سخت علاج واجد شرایط دریافت داروهای مخدر، از ابتدای مهرماه سال 96 بیماران مذکور با ارائه نسخه پزشک متخصص؛ مدارک پاتولوژی(بیماری)؛ اصل شناسنامه و کارت ملی به داروخانه 22 بهمن دانشگاه جهت دریافت دارو مراجعه نمایند.

دکتر محمد ابراهیم شوشتری یادآور شد: با توجه به آموزشی بودن داروخانه 22 بهمن؛ حضور اعضاء هیات علمی و ... این داروها به صورت تخصصی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و از جنبه آموزشی نیز، دانشجویان داروسازی که دوره های کارورزی را می گذرانند از نزدیک با داروهای مخدر؛ اثرات، عوارض، سوء مصرف آن ها و ... آشنا خواهند شد.

وی در پایان از تمامی پزشکان و همکاران خواست تا  بیماران مذکور را جهت دریافت داروهای مخدر به داروخانه 22 بهمن دانشگاه راهنمایی کنند.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.