برگزاری گردهمایی مدیران شبکه هاي بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

گردهمایی یک روزه مدیران شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به میزبانی معاونت غذاودارو برگزار شد.

به گزارش وب دا، این نشست مدیران شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور معاون غذاودارو، مدیران حوزه های معاونت غذاودارو، مدیران شبکه های بهداشت و درمان به ميزباني معاونت غذاودارو دانشگاه به مدت يک روز برگزار شد.

به گزارش وب دا، معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن قدردانی از تلاش تمامی مدیران بهداشت و درمان، دانشگاه را بعنوان مرجعی نظارتی،علمی،آموزشی و یکی از مهم ترین مراجع اقدام کننده در حوزه سلامت دانست.

دکتر عباس اخگری، تامین دارو و ملزومات به شکلی منسجم و به صرفه تر بعنوان بحثی اقتصادی ؛ نظارت هرچه دقیق تر بر خطوط تولید،کالا و ملزومات،داروهای مخدر،داروخانه ها و فروش داروهای بدون نسخه و قاچاق و ...؛ ساماندهی پروانه های صادره و منقضی شده؛ برنامه ریزی بازدیدهای خارج از وقت اداری؛ عدم انباشت کالاهای ملزومات پزشکی بیش از سه ماه؛ کاهش خریدهای غیر ضروری و بی رویه؛ درج برچسب اصالت بر روی کالاهای دندانپزشکی؛ تفکیک حساب های دارویی؛ تبادل دارو و ملزومات بین بیمارستان ها و ... در شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این نشست، مدیران حوزه های معاونت غذاودارو دانشگاه به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه مربوطه پرداختند و انتظارات خود را از مدیران شبکه های بهداشت و درمان اعلام و مدیران شبکه به بیان مشکلات و چالش های موجود در شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرداختند. 

در نشست مدیران شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد؛ در خصوص سامانه مدیریت نظارت بر مواد غذایی، مدیریت داروخانه های بیمارستانی، تشکیل کمیته کنترل عفونت، کمیته زنجیره تامین دارو و تجهیزات و ... بحث و تبادل نظر گردید.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.