عملکرد معاونت غذا و دارو در فصل بهار

  • PDF

ترویج فرهنگ غذای سالم و ایمن در میان دانش آموزانتدوین 80 اقدام استراتژیک در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تدوین 80 اقدام استراتژیک و تهیه برنامه عملیاتی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر عباس اخگری با بیان اینکه ساماندهی دارو، غذا و ملزومات و تجهیزات پزشکی از محورهای برنامه های  استراتژیک این معاونت به شمار می رود اظهار داشت: در این معاونت تلاش می شود با برنامه محوری، اهداف تعیین و ضمن حرکت در آن مسیر، از ابزارهای پایشی نیز استفاده می شود.

وی تدوین و اجرای برنامه مدیریت مستمر بهبود کیفیت خدمات از طریق اجرای روش Focus PDCA در حوزه های معاونت غذاودارو در راستای ارتقاء فرآیندهای اولویت دار را از دیگر اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال جاری در این معاونت برشمرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استقرار سامانه مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی در این معاونت را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در این مدت میزان تماس با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در راستای تدوین و اجرای برنامه جامع اطلاع رسانی عمومی و تخصصی به گروه های پزشکی و تأمین زیرساخت های لازم به منظور پاسخگویی مناسب سه برابر افزایش داشته است.

وی افزایش 5 برابری گزارش های عوارض ناخواسته داروها را از دیگر اقدامات در این مدت برشمرد و گفت: در این مدت برنامه جامع ADR تدوین شد و بر این اساس  با تعیین نماینده ADR در بیمارستان ها و شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه، تدوین شیوه نامه عملکرد، تدوین چک لیست متناسب با بسته خدمتی، نظارت های مستمر، تشکیل جلسات هماهنگی با تمامی واحدهای زیر پوشش در سطح استان؛میانگین عملکردی در این حوزه بیش از انتظار کشوری شد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.