نظارت مستمر از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به انجام 105 مورد بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد در سه ماهه گذشته با همکاری سازمان بهزیستی انجام شده است اظهار کرد: در این بازدیدها که به صورت مستمر انجام می شود در صورت وجود تخلف با جدیت برخورد می شود.

دکتر روحبخش در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: مراکز درمان سوء مصرف مواد که از معاونت درمان مجوز دریافت داروهای مخدر را دارا هستند، مطابق سهمیه مجاز تعیین شده توسط کمیسیون ماده 31 دانشگاه جهت دریافت سهمیه داروی خود به واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذا و دارو مراجعه و نظر به اینکه داروهای مذکور از دسته داروهای تحت کنترل محسوب می شود لذا توزیع و مصرف آن ها تحت نظارت مستقیم معاونت غذا و دارو دانشگاه صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در بازدیدهایی که در سه ماهه گذشته انجام شد، 43 مورد تذکر کتبی، 5 مورد ارجاع به کمیسیون ماده 31 دانشگاه و 3 مورد کسر سهمیه دارویی؛ صورت پذیرفته است.

دکتر روحبخش خاطر نشان کرد: به منظور انجام غیرحضوری فرآیند ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر، مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ملزم به ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر از طریق سامانه رایورز این دانشگاه بوده و صرفا به منظور تحویل پوکه و دریافت دارو، مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو دانشگاه خواهند داشت و سایر فرآیندها بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های مذکور انجام خواهد شد.

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه واحد داروهای مخدر و الکل تحت نظارت معاونت غذا و دارو فعالیت می کند،گفت: واحد داروهای مخدر و الکل وظیفه تدارک و توزیع داروهای مخدر را جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج عهده دار می باشد.

وی افزود:  55 درمانگاه، بیمارستان و دانشکده های تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین به طور میانگین 161 بیمار صعب العلاج بطور میانگین در هر ماه با نسخه پزشک متخصص از واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذا و دارو دانشگاه، دارو دریافت می کنند.

کمیسیون ماده 31 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگانی از معاونت های غذا و دارو و درمان دانشگاه، شوراء هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اداره بهزیستی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برگزار و تاکنون تعداد 813 مجوز فعالیت جهت مراکز خصوصی و دولتی درمان سوء مصرف مواد توسط این کمیسیون طبق پروتکل ها و دستورالعمل های وزارتی صادر که از این تعداد در حال حاضر تعداد 724 مرکز در حال فعالیت هستند.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.