نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ضرورت نظارت دقیق بر فرایند تولید و توزیع دارو نوشته شده توسط زهره قدیری 126
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر نظارت صحیح بر توزیع دارو و لوازم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 91
لزوم انسجام و یکپارچگی در مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور نوشته شده توسط مریم ربانی 93
انتصاب اعضای اجرایی قرارگاه جهادی دارو و تجهیزات پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 182
مشارکت داروخانه های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون نوشته شده توسط مریم ربانی 159
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تشدید نظارت ها، مصرف و تجویز صحیح دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 179
برگزاری نشست مدیران حوزه های غذا،دارو،ملزومات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 9 نوشته شده توسط مریم ربانی 179
بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق دارو و ملزومات پزشکی نوشته شده توسط مریم ربانی 118
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تامین به موقع داروهای مورد نیاز مراکز درمانی نوشته شده توسط مریم ربانی 151
عرضه هر نوع مواد غذایی منوط به پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است نوشته شده توسط مکرم 157