نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هشدار معاون غذا و دارو؛ استفاده از الکل صنعتی موجب مسمومیت های شدید و حتی مرگ می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 88
تاکید معاون غذا و دارو؛ شهروندان مواد ضد عفونی کننده را از مکان های مجاز تهیه کنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 101
توزیع 25 هزار هندراب در داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 131
هشدار سازمان غذا و دارو ؛ مصرف الکل صنعتی (متانول) موجب مسمومیت می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
اعطای مجوز به دو شرکت تجهیزات و ملزومات پزشکی برای تولید ماسک ساده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 172
همت داروسازان داروخانه 22 بهمن در تولید مواد ضدعفونی کننده دست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 112
توزیع 50 هزار ماسک در مراکز خط اول درمان کووید -19 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 202
نظارت مستمر بر داروخانه های فعال مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
انتصاب معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 291
تاکید ویژه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر ارائه هرچه بهتر خدمات نوشته شده توسط مریم ربانی 155