نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی بیش از سه هزار پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 147
توزیع گسترده داروی والزومیکس( والزارتان + آملودیپین ) در داروخانه های زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 171
انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 325
اجرای بیش از 80 اقدام استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 180
تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در رسانه های گروهی ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134
اجرای طرح مبارزه با لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 137
روزه داران بیمار، مصرف داروی خود را خودسرانه قطع نکنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158
اطلاع رسانی در زمینه میز ان مصرف و عوارض ناخواسته مصرف دارو در مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم نوشته شده توسط مریم ربانی 153
تاکید معاون غذا و دارو بر فرهنگ سازی در حوزه صنف خرده فروشان گیاهان دارویی نوشته شده توسط مریم ربانی 213
ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر تنها از طریق سامانه رایورز انجام می شود نوشته شده توسط ربانی 229