نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجراي سيستم هاي ایمنی مواد غذایی از اولویت های معاونت غذا و دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 704
ایجاد مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 891
اطلاع رسانی همایش بین المللی فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 718
تشدید نظارت ها مهمترین اقدام عملی در ارتقاء شاخص های ایمنی و سلامت جامعه نوشته شده توسط مریم ربانی 729
اجرای برنامه کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس در روغن های مصرفی نوشته شده توسط مریم ربانی 588
نشست هم اندیشی با مراجع تقلید در راستای برگزاری همایش فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 493
نشان حلال بر روی تمام محصولات داخلی و وارداتی حک می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 650
نشست هم اندیشی کارشناسان معاونتهای غذا و دارو و بهداشت نوشته شده توسط مریم ربانی 617
برگزاری پیش نشست علمی همایش بین المللی فرآورده های حلال نوشته شده توسط مریم ربانی 685
برگزاری نشست هم اندیشی دبیران همایش بین المللی فرآورده های حلال با علما حوزه علمیه نوشته شده توسط مریم ربانی 558