نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری پویش مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی در سطح داروخانه های مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 156
فروش و تجویز هرگونه دارو خارج ازداروخانه ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 184
مسمومیت با گاز منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 155
برخورد قانونی و قاطع با تخلفات غذایی از اولویت های ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه نوشته شده توسط مریم ربانی 112
ذخایر داروهای اساسی کشور دست کم برای نه ماه آینده، تأمین است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 130
تمام داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی آماده ارائه خدمت به زائران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 157
بازدید سرپرست معاونت غذا و دارو از شبکه بهداشت و درمان چناران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 207
با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم! نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 598
اصلاح الگوی تغذیه و استفاده ازسبدغذایی سالم به منظورحفظ و ارتقاء سلامت امری ضروریست نوشته شده توسط مریم ربانی 156
بررسی یک هزار و چهارصد پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 133