نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر نظارت صحیح بر توزیع دارو و لوازم پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 178
لزوم انسجام و یکپارچگی در مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور نوشته شده توسط مریم ربانی 222
انتصاب اعضای اجرایی قرارگاه جهادی دارو و تجهیزات پزشکی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 378
مشارکت داروخانه های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون نوشته شده توسط مریم ربانی 260
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تشدید نظارت ها، مصرف و تجویز صحیح دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 260
برگزاری نشست مدیران حوزه های غذا،دارو،ملزومات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 9 نوشته شده توسط مریم ربانی 267
بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق دارو و ملزومات پزشکی نوشته شده توسط مریم ربانی 227
تاکید سرپرست معاونت غذا و دارو بر تامین به موقع داروهای مورد نیاز مراکز درمانی نوشته شده توسط مریم ربانی 241
عرضه هر نوع مواد غذایی منوط به پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است نوشته شده توسط مکرم 271
بررسی بیش از سه هزار پروانه ساخت،بهره برداری و مسئول فنی در کمیته فنی و قانونی نوشته شده توسط مریم ربانی 219