نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
توزیع گسترده داروی والزومیکس( والزارتان + آملودیپین ) در داروخانه های زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 262
انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 422
اجرای بیش از 80 اقدام استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 286
تبلیغ کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت در رسانه های گروهی ممنوع است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 224
اجرای طرح مبارزه با لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 221
روزه داران بیمار، مصرف داروی خود را خودسرانه قطع نکنند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 260
اطلاع رسانی در زمینه میز ان مصرف و عوارض ناخواسته مصرف دارو در مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم نوشته شده توسط مریم ربانی 239
تاکید معاون غذا و دارو بر فرهنگ سازی در حوزه صنف خرده فروشان گیاهان دارویی نوشته شده توسط مریم ربانی 324
ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر تنها از طریق سامانه رایورز انجام می شود نوشته شده توسط ربانی 416
انجام بیش از 800 بازرسی در ایام تعطیلات نوروز به همت معاونت غذا و دارو نوشته شده توسط مریم ربانی 313