نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدا و پیوند اعضای ۹۸۶ بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 24
رضایت خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای عضو به 68 درصد رسیده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 40
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه پیوند جزو 5 دانشگاه برتر به شمار می رود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 47
در هر 10دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 47
سومین عمل اهدای عضو پس از کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 42
رونمایی از سامانه اهدا عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 78
اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 50
افزایش سه پله ای شاخص اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 44
نخستین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی در سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53
میزان رضایت خانواده‌های مرگ مغزی به 68 درصد رسیده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 42