نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام برنامه های مراقبتی مستمر پیشگیری از کرونا در بیماران پیوندی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 42
بانوی مرگ مغزی به شش بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
تمامی افراد اهدا کننده و دریافت کننده عضو قبل از انجام عمل تحت بررسی کووید-19 قرارمی گیرند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 53
بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 56
پدر کودک اهداکننده عضو:نام و یاد فرزندم با اهدای اعضایش به بیماران نیازمند تا ابد زنده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 78
کودک مرگ مغزی به 4 بیمار نیازمند عضو زندگی بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 73
اهدا و پیوند اعضای ۹۸۶ بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 60
رضایت خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای عضو به 68 درصد رسیده است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه پیوند جزو 5 دانشگاه برتر به شمار می رود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 74
در هر 10دقیقه یک نفر به لیست انتظار دریافت عضو افزوده می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 77