اهدای عضو به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی 5 بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو سی امین( 930) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای محمد رضا نخعی 43 ساله  كه از بيمارستان امام رضا(ع)  بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد مرحوم محمد رضا نخعی در بيمارستان منتصريه  به اقای 59 ساله ساکن آق قلا  پيوند و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: همچنین قلب زنده یاد محمد رضا نخعی در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای 21 ساله ساکن فردوس پیوند شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: قرنيه هاي مرحوم محمد رضا نخعی نیز جهت پيوند به بيمارستان خاتم الا نبياء(ص) ارسال گرديد.

وی گفت: قسمتي از پوست مرحوم جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.