بانوی مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی  یک بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو سی ودومین( 932 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم مریم اسلامی  40 ساله  كه از بيمارستان نهم دی تربت حیدریه به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد مرحومه در بيمارستان منتصريه  به آقای 57 ساله ساکن تربت جام  پيوند و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .