اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

بانوی مرگ مغزی به 3 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو چهل و یکمین  ( 941 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  امیر بشنیجی  34 ساله  كه از بيمارستان 22بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  امیر بشنیجی در  بیمارستان بوعلی سینا شیراز   به آقای  23ساله  ساکن خرمشهر و آقای 39 ساله ساکن  فیروز آباد استان فارس که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم نیز در بیمارستان بو علی سینا شیراز به خانم 30 ساله ساکن اردبیل پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قرنيه های  زنده یاد  امیر بشنیجی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گرديد.

وی گفت: قسمتي از پوست مرحوم جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.