اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

کودک مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی، موجب نجات و ادامه زندگی 4 بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:  در نهصدو هفتادو هفتمین( 977 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای محمد امین عزیز آبادی  64 ساله  كه از بیمارستان امام رضا (ع)  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد مرحوم محمد امین عزیز آبادی  در بیمارستان منتصریه به خانم 64 ساله ساکن خواف پیوند و به نامبرده زندگی دوباره ای بخشید.

وی گفت: همچنین قسمتي از پوست زنده یاد محمد امین عزیز آبادی  جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.

مسئول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قرنيه هاي مرحوم محمد امین عزیز آبادی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.