کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای کودک خردسال مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه کودک نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در نهصدو هشتادمین ( 980 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي کودک4 ساله مهدیار محمدی كه ازicu اطفال بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  مهدیار محمدی در بیمارستان منتصریه به کودک  6 ساله ساکن مشهد و کودک  8 ساله ساکن تربت جام که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم مهدیار محمدی در بیمارستان منتصریه به کودک  7 ساله ساکن قوچان پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.