اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هشتادو پنجمین ( 985 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  حسن جامه پرازی 40 ساله  كه از  بيمارستان شهید هاشمی نژاد  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  جامه پرازی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز  به آقای 43 ساله  ساکن شیراز و خانم 47  ساله ساکن بهبهان که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند  و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحوم حسن جامه پرازی نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 63 ساکن مشهد پیوند و به  بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: قرنيه هاي  زنده یاد حسن جامه پرازی نیز جهت پيوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی گفت: قسمتي از پوست مرحوم حسن جامه پرازی جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.