سومین عمل اهدای عضو پس از کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد

نخستین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی در سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شداهدای پوست بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی یک بیمار دچار سوختگی شدید شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در نهصدو هشتادو ششمین ( 986 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي آقای  صفدر قربانی 61 ساله  كه از  بيمارستان طالقانی  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر خالقی خاطر نشان کرد: قسمتي از پوست مرحوم جهت پيوند به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) ارسال گرديد.