نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 93
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 78
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 96
جوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 111
اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 68
پلیسی که در آخرین سکانس زندگی اش، نجات بخش شش بیمار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 228
افزایش 25 درصدی اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
اختصاص قطعه‌ای ویژه به اهدا کنندگان عضو در بهشت رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 96
بیماران نیازمند به پیوند کبد در صف انتظار نمی مانند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 101

آخرین اخبار