نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهداء عضو و ادامه چهار زندگي در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر (دبير خبري وب دا ) 1190
پیوند دو بیمار به زندگی با اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 933
اهدا اعضاء دو بیمار مرگ مغزی لبخند زندگی را بر لبان هفت بیمار نشاند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 973
اهداء عضو و چهار زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 874
دو بیمار مرگ مغزی در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشیدند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1492
پیوند عضو و نجات جان 5 بیمار در مشهد مقدس نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1298
کوچکترین اهدا کننده عضو کشور به یک کودک زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2469
کودک شش ماهه در مشهد به دو کودک زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1010
اهداء عضو و نجات جان هفت بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1411
نجات شش زندگی با اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1085