نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعضاء کودک خردسال مشهدی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 914
پیوند عضو و نجات جان 5 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 848
اعضاء سه بیمار مرگ مغزی موجب نجات 10 بیمار در مشهد شد . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1227
اهداء عضو و نجات جان 9 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1051
لبخند 15 بیمار به زندگی با اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1653
نجات جان دو بیمار در سیصد و نوزدهمین عمل پیوند عضو نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1132
اهداء عضو و نجات جان 13 بیمار در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1633
کودک دو ساله به سه نوجوان زندگی دوباره بخشید. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1574
نجات سه بیمار نیازمند به اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 843
پیوند سه بیمار به زندگی در سیصد و سیزدهمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1121