نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعضاء کودک هفت ساله به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 904
اعضاء دو بیمار مرگ مغزی نجات بخش هشت نفر شد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1413
نوجوان مرگ مغزی شده موجب نجات 5 بیمار شد . نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1382
اهداء شش زندگی در دویست و نود هشتمین عمل پیوند عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1273
940 نفر در خراسان رضوی در انتظار پیوند كلیه هستند نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 912
نجات زندگی 158 نفر با انجام 39 عمل اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 958
نوجوان مرگ مغزی شده در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 8664
راهکارهای روانپزشکی ترک سیگار نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2240
اهداء 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1394
اهداء عضو و 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2501