نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
راهکارهای روانپزشکی ترک سیگار نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2248
اهداء 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1400
اهداء عضو و 5 زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2505
پیوند سه بیمار به زندگی در دویست و نودمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2637
راه اندازی کلینیک پیوند مغز استخوان در بیمارستان منتصریه نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2477
اعضاء پیکر یک بیمار مرگ مغزی در مشهد نجات بخش دو زندگی شد. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2169
اهداء عضو و پنج زندگی دوباره در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 2052
پیوند 5 بیمار به زندگی در دویست و هشتاد و هفتمین عمل اهداء عضو در مشهد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 987
پیوند عضو از بیمار مرگ مغزی در مشهد موجب نجات سه زندگی شد. نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1056
اعضاء کودک خردسال 2 ساله در مشهد نجات بخش دو بیمار شد نوشته شده توسط واحد خبر روابط عمومی 1866