نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 180
انجمن حامیان پیوند و اهدا عضو مهر رضوی افتتاح شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 141
رکاب زنی زوج جوان مشهدی با شعار «اهدای عضو اهدای زندگی دوباره» در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
کودک مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 87
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیماری در صف انتظار پیوند کبد نمی ماند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 154
بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
آموزش تخصصی نحوه مراقبت از افراد مرگ مغزی نقش موثری در افزایش اهدای عضو داشته است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
در هر ده دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند عضو افزوده می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 135
کودک خردسال مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 142
تصمیم دشوار و شیرین خانواده‌های فداکار در نانو لحظه‌های طلایی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 134

آخرین اخبار