نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افزایش 25 درصدی اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 204
اختصاص قطعه‌ای ویژه به اهدا کنندگان عضو در بهشت رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 171
بیماران نیازمند به پیوند کبد در صف انتظار نمی مانند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 195
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 209
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 385
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 329
بانوی مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 243
جوان مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 197
عمل پیوند قلب با موفقیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 262