اعلام مصوبات کمیته اجرایی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 در نهمین جلسه کمیته اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، مصوبات جلسات برگزار شده پیرامون بحث پوشش حرفه ای دانشجویان و کارکنان تجمیع و در قالب آیین نامه ای تدوین و اعلام گردید.

 به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در این نشست که به ریاست دکتر دارابی (رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه ) برگزار شد، موضوع پوشش حرفه ای دردو حیطه دانشجویی و کارمندی مورد بحث و بررسی نهایی قرار گرفته و و مصوبات آن در قالب آیین نامه ای تدوین و جهت ابلاغ به واحدهای مختلف دانشگاه به تایید اعضای این نشست رسید.

بندهایی از آیین نامه فوق که توسط دکتر طباطبایی ( دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه ) در نشست فوق قرائت شد عبارتست از: 1- برقراری نظام هوشمند و منطقی رصد و نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در دستگاه زیربط 2- ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب و بازدارنده متناسب با ماهیت سازمان، برگزاری مستمر  نشست های ارزیابی عملکرد رده های تابعه در حوزه عفاف و حجاب، سرکشی برنامه ای و موردی از واحدها و تاکید بر اجرای برنامه ها و رعایت ضوابط و مقررات در حوزه عفاف و حجاب و...